Målsætning/værdier

                                                                                                                    RB Logo _CMYK_300dpi

 

I Rødovre Boligselskab forsøger vi at sætte nogle overordnede mål. 

Vi bruger disse mål til at styre vores virksomhed, så det ikke kun bliver de daglige rutiner, der fokuseres på.

De store overordnede mål brydes ned til konkrete 2 årige planer. Vi følger løbende op på planerne, og oplyser på repræsentantskabet om, hvordan det går med de enkelte mål. 

Vi har mål for 2 årige perioder.

 

Du kan sidst i nedenstående program se hvilke konkrete mål, vi har opsat for 2013 og 2014.

Hvor langt vi er nået kan du finde noget om i beretningerne til repræsentantskabsmøderne.

 

Målsætningsprogram og plan

Top